Zoslanie Ducha Svätého


Liturgický kalendár

  • pondelok 20. mája: Prebl. Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka
  • streda 22. mája: Sv. Joachimy de Vedrúna y Mas, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka OCD
  • štvrtok 23. mája: Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok
  • sobota 25. mája: Sv. Márie Magdalény de’ Pazzi, panny, spomienka OCD

Deň provincie v našom kláštore

V nedeľu 19. mája večer príde približne 40 našich spolubratov z Poľska, navštívia náš kláštor a budeme mať tzv. Deň provincie až do pondelka večera. V pondelok doobeda spoločne navštívime kláštor Premonštrátov v Jasove. Prosíme vás preto o modlitby za túto akciu, a tiež prosíme gazdinky o prípravu koláčov: kysnutých alebo iných nekrémových, ktorými by sme mohli ponúknuť našich spolubratov z Poľska. Ak sa vám bude dať, môžete tieto koláče priniesť v priebehu nedele.

Zmena času sv. omše

Z dôvodu Dňa provincie, v pondelok 20. mája sv. omša nebude večer o 18.00 hod. ale ráno o 6.30 hod.

Stretnutie manželov

Na budúci piatok 24. mája pozývame všetkých manželov na stretnutie. V programe je sv. omša o 18.00 hod., po nej adorácia s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a napokon prednáška na tému: Spracovanie emócie hnevu z psychologického hľadiska. Prednášku bude mať pani psychologička Martina Šlosárik Žilková, ktorá pracuje v Rodinnej poradni v Košiciach.

Stretnutie rozvedených a duchovná obnova

Všetkých rozvedených pozývame na stretnutie, ktoré sa uskutoční na budúcu nedeľu 26. mája o 15.30 hod. V programe je Lectio divina (duchovné čítanie sv. Písma), adorácia a agapé spojené s neformálnymi rozhovormi.
Rozvedených pozývame aj na duchovnú obnovu s témou: „O nádeji, ktorou čelíme náročnej prítomnosti“, ktorá bude v našom kláštore od 7. do 9. júna 2024. Prihlásiť sa na túto obnovu môžete cez web stránku kláštora: www.lorincik.bosikarmelitani.sk, v sekcii: Prihláška na duchovnú obnovu.

11. nedeľa v cezročnom období

10. nedeľa v cezročnom období

9. nedeľa v cezročnom období

Najsvätejšej Trojice

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...