Prázdny
Prázdny

Bohoslužby 

Prázdny

Uprostred kláštora sa nachádza kaplnka zasvätená Panne Márii Karmelskej a sv. Jozefovi.

Je to miesto, kde môžete zažiť chvíle vnútornej modlitby v tichu alebo sa s nami pomodliť breviár, zúčastniť sa sv. omše, vykonať si sviatosť zmierenia alebo prijať rozličné požehnania osôb či náboženských predmetov.

Po predchádzajúcom dohovore môžete v našej kaplnke prijať karmelitánsky (hnedý) škapuliar v obrade jeho požehnania a vloženia.

Prázdny

Program svätých omší

15.-21.4.2024

Pondelok

 

18.00   

Utorok

6.30   

 

Streda

 

18.00   

Štvrtok

6.30  

 

Piatok

 

18.00   

Sobota

6.30  

18.00  

Nedeľa

7.00 

  15.30   

Sviatosť zmierenia 

 

Sviatosť zmierenia vysluhujeme v našom kláštore po individuálnom dohovore na telefónnom čísle +421 948 981 960.

Zároveň nás nájdete v Dóme sv. Alžbety v Košiciach pri spovednej službe, ktorú mávame každú stredu, štvrtok a piatok od 9.00 do 11.30 hod. (s výnimkou prázdnin, dní pracovného pokoja a cirkevných prikázaných sviatkov).  

 

 

Adorácie 

 

Zatiaľ spoločné verejné adorácie neorganizujeme.

 

Prázdny

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...