Prázdny
Prázdny

Stretnutia

Prázdny

Ak hľadáte spoločenstvo ľudí, ktorých spája viera v Ježiša Krista, možno ho nájdete aj pri niektorom zo stretnutí, ktoré sa v kláštore konajú.

Prázdny

Manželia

Stretnutie začína sv. omšou v kaplnke o 18.00 hod. Potom nasleduje krátka prestávka, počas ktorej rodičia zverujú svoje deti do opatery animátorom v Sále sv. Rodiny. Tam majú deti svoje stretnutie a manželia pokračujú v stretnutí polhodinovou adoráciou Najsvätejšej sviatosti, počas ktorej sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Nasleduje formačná časť stretnutia, ktorej náplňou je buď prednáška alebo stretnutie so zaujímavými ľuďmi alebo si spolu pozrieme hodnotný film.
Stretnutie končí pred 21.00 hod.

 

OCDS

Niekoľko krát v roku sa v našom kláštore stretáva Spoločenstvo sv. proroka Eliáša, ktoré je košickým spoločenstvom Svetského rádu bosých karmelitánov (OCDS).

Jednu nedeľu v mesiaci (spravidla tretia nedeľa) je tzv. „veľké“ stretnutie – duchovná obnova s karmelitánom, ktorý je asistentom spoločenstva. Program tohto stretnutia začína o 15.00 hod. poklonou Sviatosti Oltárnej, pokračuje sv. omšou, prednáškou a končí agapé. Stretnutie sa koná v našom kláštore v Lorinčíku.

Spoločenstvo sa stretáva aj na tzv. „malom stretnutí“ každý pondelok o 17.00 hod. v priestoroch nášho kláštora. Obsahom stretnutia sú formačné prednášky, Lectio Divina, čítanie a rozbor diel karmelitánskych svätých. Raz v roku majú členovia Svetského rádu duchovné cvičenia s niektorým z bratov bosých karmelitánov.

Podľa potreby členovia spoločenstva pomáhajú bratom karmelitánom alebo sestrám karmelitánkam v klauzúre.

0903 949 400

ocdskosice@gmail.com

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...