Prázdny
Prázdny

Darujte 2 % pre Kláštor bosých karmelitánov v Lorinčíku

Prázdny
Prázdny
Prázdny

VYHLÁSENIE

o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Prázdny

Ako darovať 2%

 

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov.

Ak už toto potvrdenie máte, tak si ho uschovajte a pripojte ho k druhému formuláru, ktorý sa volá Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Toto Vyhlásenie vyplníte tak, že doplníte svoje údaje. Nezabudnite doplniť riadky 12-14. Tie sú veľmi dôležité. A napokon tlačivo nezabudnite podpísať spolu s vyplnením dátumu.

 

Dokedy darovať 2% z dane?

 

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie vám robí zamestnávateľ, máte čas do 30. apríla 2024 na to, aby ste poslali alebo osobne doručili Potvrdenie o zaplatení dane (získané od zamestnávateľa) a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby na daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Ak ste právnická osoba, resp. firma, daňové priznanie podávate do 31. marca 2024. Do tohto dátumu sa rovnako potrebujete rozhodnúť, komu venujete 2% z dane.

 

Ako vypočítať 2%?

 

K výslednej sume, ktorú venujete organizácii dospejete tak, že do riadka 12 Vyhlásenia napíšete sumu, ktorú ste odviedli na dani – nájdete ju v riadku 24 v Potvrdení, ktoré vám vystaví zamestnávateľ.

Následne do riadka 13 Vyhlásenia doplníte 2 percentá zo sumy v riadku 12. Môžete použiť tento vzorec pre uľahčenie: riadok 13 = riadok 12 x 0,02.

Ak ste v roku 2023 dobrovoľnícky odrobili viac ako 40 hodín (aj pre rôzne organizácie dokopy) a máte o tom potvrdenie, môžete darovať v riadku 13 až 3% z vašej dane. Nevyhnutné je však priložiť potvrdenie o odpracovaných dobrovoľníckych hodinách k ostatným formulárom, ktoré zasielate daňovému úradu.

Prázdny

VYHLÁSENIE

o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 
 

POTVRDENIE

o zaplatení dane z príjmov

Prázdny

Podporiť nás môžete aj prevodným príkazom

 

Číslo nášho účtu:

Prázdny

SK41 0200 0000 0026 4934 9054

Prázdny

Za každú podporu Vám veľmi pekne ďakujeme.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...