Prázdny
Prázdny

Darujte 2 % pre Kláštor bosých karmelitánov v Lorinčíku

Prázdny
Prázdny
Prázdny

VYHLÁSENIE

o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Prázdny

Ako darovať 2%

 

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov.

Ak už toto potvrdenie máte, tak si ho uschovajte a pripojte ho k druhému formuláru, ktorý sa volá Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Toto Vyhlásenie vyplníte tak, že doplníte svoje údaje. Nezabudnite doplniť riadky 12-14. Tie sú veľmi dôležité. A napokon tlačivo nezabudnite podpísať spolu s vyplnením dátumu.

 

Dokedy darovať 2% z dane?

 

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie vám robí zamestnávateľ, máte čas do 30. apríla 2024 na to, aby ste poslali alebo osobne doručili Potvrdenie o zaplatení dane (získané od zamestnávateľa) a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby na daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Ak ste právnická osoba, resp. firma, daňové priznanie podávate do 31. marca 2024. Do tohto dátumu sa rovnako potrebujete rozhodnúť, komu venujete 2% z dane.

 

Ako vypočítať 2%?

 

K výslednej sume, ktorú venujete organizácii dospejete tak, že do riadka 12 Vyhlásenia napíšete sumu, ktorú ste odviedli na dani – nájdete ju v riadku 24 v Potvrdení, ktoré vám vystaví zamestnávateľ.

Následne do riadka 13 Vyhlásenia doplníte 2 percentá zo sumy v riadku 12. Môžete použiť tento vzorec pre uľahčenie: riadok 13 = riadok 12 x 0,02.

Ak ste v roku 2023 dobrovoľnícky odrobili viac ako 40 hodín (aj pre rôzne organizácie dokopy) a máte o tom potvrdenie, môžete darovať v riadku 13 až 3% z vašej dane. Nevyhnutné je však priložiť potvrdenie o odpracovaných dobrovoľníckych hodinách k ostatným formulárom, ktoré zasielate daňovému úradu.

Prázdny

VYHLÁSENIE

o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 
 

POTVRDENIE

o zaplatení dane z príjmov

Prázdny

Podporiť nás môžete aj prevodným príkazom

 

Číslo nášho účtu:

Prázdny

SK41 0200 0000 0026 4934 9054

Prázdny

Za každú podporu Vám veľmi pekne ďakujeme.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...