Prázdny
Prázdny

Škapuliar v praxi

Prázdny
Prázdny
Prázdny
 • Čo je to karmelitánsky škapuliar?
  Je to súčasť habitu (rehoľného odevu) všetkých karmelitánov a karmelitánok: hnedá obojstranná zástera, ktorá spočíva na pleciach rehoľníka a spredu aj zozadu prekrýva veľkú časť tuniky. V duchovnom význame je karmelitánsky škapuliar znakom rúcha Panny Márie a znamením jej lásky a dobroty.
   
 • Ako vyzerá karmelitánsky škapuliar, ktorý môžu prijať laici?
  Je zmenšeninou toho škapuliara, ktorý nosia na sebe karmelitáni a karmelitánky. Pozostáva z dvoch malých kusov tmavohnedej látky, spojených dvoma stužkami alebo šnúrkami.
   
 • Ako ho mám nosiť?
  Nosíme ho prevlečený cez hlavu pod naším oblečením, pričom jeden kus látky spočíva na hrudi a druhý na chrbte – podobne ako je to pri veľkom škapuliari karmelitánov.
   
 • Ako vznikla škapuliarska pobožnosť?
  Jej začiatky sa spájajú so zjavením Panny Márie v noci z 15. na 16. júla v r. 1251 sv. Šimonovi Stockovi, vtedajšiemu generálnemu predstavenému karmelitánskeho rádu, ktorý sa v ťažkom období modlil o uznanie rádu a jeho stabilitu v Cirkvi. Panna Mária na modlitby odpovedala zjavením, pri ktorom držala v ruke škapuliar a ubezpečovala sv. Šimona slovami: „Toto je privilégium pre teba a pre tvojich: každý, kto zomrie s týmto škapuliarom, bude zachránený.“
   
 • Ako a kedy môžem prijať karmelitánsky škapuliar?
  Prijať ho máme podľa Obradu požehnania a vkladania škapuliara schváleného Svätou stolicou v Ríme. Schválený oficiálny text obradu sa nachádza aj tu: www.bosikarmelitani.sk/obrad-posvatenia-a-vkladania-skapuliara.
  Obrad je možné vykonať kedykoľvek (vhodnou príležitosťou sú napr. sviatky Panny Márie) po dohode v niektorom z karmelitánskych kláštorov alebo farností, ktoré sú zasvätené Panne Márii Karmelskej.
   
 • Kto ho môže požehnať a obliecť ma do karmelitánskeho škapuliara?
  Obrad požehnania a vkladania škapuliara môže vykonať každý karmelitánsky kňaz, ale aj ktorýkoľvek iný kňaz alebo diakon, po predchádzajúcom upovedomení niektorého z karmelitánskych kláštorov.
   
 • Aký je rozdiel medzi hnedým (karmelitánskym) a zeleným alebo červeným škapuliarom?
  Zelený a červený škapuliar súvisia s rehoľou vincentínov. Okrem iného vzhľadu sú s nimi spojené odlišné prísľuby Panny Márie. Tieto škapuliare sa neprijímajú pri špeciálnom obrade, ale stačí, keď ich požehná ktorýkoľvek kňaz.
   
 • Môžem prijať karmelitánsky škapuliar, ak som prijal už iný – napr. zelený?
  Áno, môžeme prijať aj karmelitánsky, lebo sa s ním spájajú iné duchovné milosti, a tiež preto, lebo ho nosíme iným spôsobom. Nebolo by však správne „obvešať“ sa príliš veľkým počtom škapuliarov, medailónov alebo krížikov, aby sme tak neupadli do povrchnosti, vonkajškovosti a nestratili ich vnútorný hlboký význam.
 • Je prijatie škapuliara zasvätením sa Panne Márii?
  Áno, je prejavom zasvätenia sa Panne Márii a zároveň formou osobného pozvania adresovaného Márii, aby vstúpila do nášho duchovného života. V Portugalsku – kde dlhé roky žila sr. Lucia, posledná vizionárka z Fatimy, ktorá vstúpila do kláštora bosých karmelitánok v Coimbre – prijatie škapuliara považujú za zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
   
 • Ak prijmem karmelitánsky škapuliar, stávam sa karmelitánom?
  Jeho prijatím sme začlenení do širokej karmelitánskej rodiny. V doslovnom slova zmysle sa teda nestávame karmelitánskymi rehoľníkmi, ale členmi karmelitánskej rodiny.
   
 • Má táto zbožnosť k Panne Márii nejaký podklad alebo súvis so Svätým písmom?
  Priamy podklad vo Svätom písme nemá. Avšak škapuliar ako odev v sebe obsahuje hlbokú biblickú symboliku, keďže sa v Biblii nachádza veľa miest, kde sa odev, a najmä plášť, stávajú symbolom Božích dobrodení, ochrany a moci danej zhora.
   
 • Môžem škapuliar darovať mojej babke alebo dať neveriacemu bratovi – tak ako sa dáva Zázračný medailón Panny Márie – má to ten istý milostivý účinok?
  Nie, takto sa karmelitánsky škapuliar darovať nedá. Každý, kto chce mať účasť na milostiach, ktoré škapuliar prináša, musí byť pokrstený a musí ho prijať osobne a dobrovoľne počas obradu požehnania a vkladania škapuliara. Výnimkou sú osoby, ktoré sa z vážnych príčin nemôžu osobne zúčastniť na obrade (napr. vážna choroba, imobilita). Takým ľuďom môže byť odovzdaný požehnaný škapuliar cez tretiu osobu.
   
 • Musí mať karmelitánsky plátenný škapuliar na sebe aj obrázky alebo môže byť len čisto hnedý?
  Plátenný nemusí mať na sebe žiadne obrázky. Obyčajne sa tam však nachádzajú práve tie, ktoré sú na škapuliarskom medailóne.
   
 • Musím si nový škapuliar kúpiť alebo si ho môžem ušiť?
  Buď si ho kúpime alebo si plátenný škapuliar môžeme ušiť z hnedej látky aj sami.
   
 • Musím si nový plátenný škapuliar znovu dať požehnať?
  To netreba robiť, lebo požehnanie nášho prvého škapuliara sa prenáša aj na všetky ostatné plátenné škapuliare či škapuliarske medailóny, ktoré neskôr nosíme.
   
 • Ako vyzerá škapuliarsky medailón?
  Medailón má na jednej strane obraz Božského Srdca a na druhej strane obraz Panny Márie. Tak ho odlišujeme od iných medailónov, ktoré v Cirkvi existujú. Po prijatí plátenného škapu- liara si ho môžeme zameniť za medailón. Medailón i škapuliar sa môžu zamieňať ľubovoľne a nie je potrebné nové požehnanie.
Prázdny
Prázdny
 • Kde sa dá kúpiť strieborný alebo zlatý škapuliarsky medailón?
  Dajú sa objednať dobierkou alebo zakúpiť priamo v kláštoroch karmelitánov. Majú ich aj v niektorých zlatníctvach alebo predajniach s devocionáliami. Treba si však overiť, či sú to naozaj škapuliarske medailóny – pozri predchádzajúcu otázku.

 • Ak napríklad dva dni nenosím škapuliar, musím sa z toho vyspovedať?
  Môžem sa, ale nemusím. Žiaden zo záväzkov spojených s karmelitánskym škapuliarom nás nezaväzuje pod ťažkým hriechom. Preto ich zanedbania stačí oľutovať bežnou ľútosťou.
   
 • Ak som odložil škapuliar a napríklad rok som ho nenosil, musím ho znovu prijať v obrade?
  Nie. Stačí, keď toto zanedbanie oľutujem, znovu si ho oblečiem a snažím sa ho verne nosiť.
   
 • Ak mám alergiu (na látku, na kov) alebo nič na krku nemôžem nosiť, ako môžem nosiť škapuliar?
  Len z vážnych dôvodov (ako je napr. alergia) plátenný škapuliar môžeme jednoducho nosiť pri sebe (napr. vo vrecku) a medailón si môžeme zakomponovať do náramku alebo ruženca, tak, aby sme ho stále mali pri sebe.
 • Môžem si škapuliar dávať dole pri návšteve lekára, pri operácii, CT vyšetrení, v sprche, na plavárni či pri športe?
  Samozrejme, aj v iných situáciách, keď si to okolnosti vyžadujú, na čas, na ktorý je to po- trebné. Potom si ho dáme opäť na seba.
   
 • Čo urobiť, keď je škapuliar zničený?
  Môžeme ho spáliť alebo zakopať do zeme, v ktorej sa po čase rozloží. Tak zvykneme robiť s požehnanými vecami, ktoré už nepotrebujeme. Dôležité je, aby sme ich nedali medzi smeti.
   
 • Som po prijatí škapuliara niekde evidovaný?
  Áno, sme zapísaní v Škapuliarskej knihe alebo v Knihe škapuliarskeho bratstva.
 • V čom je rozdiel, keď sa len oblečiem do škapuliara alebo sa zapíšem do bratstva?
  Ten, kto sa dá zapísať do škapuliarskeho bratstva, stáva sa jeho členom a žije v užšom spojení s karmelitánskym rádom než ten, kto len jednoducho prijal škapuliar.
   
 • Aké sú povinnosti členov škapuliarskeho bratstva?
  Členovia bratstva pravidelne venujú čas stretaniu sa s Bohom v modlitbe, často sa zúčastňujú na Eucharistii, každodenne sa modlia aspoň časť Liturgie hodín alebo niektoré žalmy či ruženec a podobné modlitby. Nakoľko je to možné, pravidelne sa stretávajú, aby hlbšie poznávali karmelitánskeho ducha a starali sa o bratov a sestry v núdzi.
   
 • Existujú aj u nás na Slovensku škapuliarske bratstvá?
  Áno, napr. v Stropkove, Gaboltove alebo v Domaniži.
   
 • Ako môžem ešte intenzívnejšie spoznávať a prehlbovať mariánsku spiritualitu karmelitánskeho rádu?
  Okrem účasti v škapuliarskych bratstvách, ktoré, žiaľ, na Sloven- sku fungujú len v obmedzenej miere, sa laici (slobodní, ženatí aj rozvedení) môžu prihlásiť do spoločenstiev Svetského rádu bosých karmelitánov – tzv. Karmelitánsky „tretí“ rád. Takéto spoločenstvá Svetského rádu aktívne fungujú v Bratislave, Košiciach, Detve a Nitre.
   
 • Je v predaji nejaká knižka o škapuliari?
  Áno, napr. knižka Pod ochranou škapuliara, v ktorej autor P. Jerzy Zieliński, OCD veľmi pú- tavo, podrobne a zároveň zrozumiteľne vysvetľuje celú škapuliarsku pobožnosť, pričom predstavuje aj konkrétne možnosti nasledovania Panny Márie.
  Vydavateľstvo LÚČ už dlhé roky ponúka brožúrku Posvätný škapuliar – dar Matky Božej, v ktorej sú základné informácie o karmelitánskom ráde, o škapuliari, ako aj niekoľko modlitieb k Panne Márii Karmelskej.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...