Najsvätejšej Trojice


Liturgický kalendár

  • streda 29. mája: Bl. Elie od sv. Klementa, panny, ľubovoľná spomienka OCD
  • štvrtok 30. mája: NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť
  • sobota 1. júna: Sv. Justína, mučeníka, spomienka

Prikázaný sviatok

Vo štvrtok 30. mája je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Zaväzuje nás účasť na celej sv. omši a vyhýbanie sa ťažkým nepotrebným prácam. Sv. omša bude v našej kaplnke vo štvrtok ráno o 6.30 hod. a tiež na vigíliu, t.j. v stredu večer o 18.00 hod.

Sv. omša s požehnaním chorých a zdravotne znevýhodnených

Kultúra života chráni ľudskú dôstojnosť. Slabosť a chorobu považuje za výzvu k ešte väčšej starostlivosti. Preto raz v roku venujeme v Košiciach svätú omšu za život ľuďom dlhodobo chorým a zdravotne znevýhodneným. Chceme tak upriamiť pozornosť na fenomén ľudského utrpenia, na prítomnosť chorých a krehkých ľudí medzi nami. V kontakte s nimi sa učíme pravej ľudskosti a prekonávame predsudky. Sv. omša bude vo štvrtok 30. Mája v Uršulínskom kostole v Košiciach o 17.00 hod. a naším hosťom bude o. Gustáv Nagy, ktorý pôsobí v Snine ako nemocničný duchovný. V závere kňazi ponúknu modlitbu príhovoru všetkým, ktorí hľadajú posilu vo svojom utrpení, ako aj opatrovateľom a zdravotníkom, ktorí sú v prvej línii starostlivosti o slabých a chorých.

Eucharistická procesia v Košiciach

Otec arcibiskup Bernard nás pozýva k účasti  na celomestskej Eucharistickej procesii, ktorá sa uskutoční na budúcu nedeľu 2. júna 2024. Zvlášť pozýva všetky prvoprijímajúce deti s lupienkami kvetov. Celé podujatie začne svätou omšou o 9.30 hod. v Katedrále sv. Alžbety. Sväté omše v čase od 9.00 hod. až do 12.00 hod. v Košiciach - Starom meste nebudú. Bude iba jedna spoločná svätá omša v katedrále. Vydajme aj navonok naše svedectvo lásky ku Kristovi v Eucharistii.

Poďakovanie

Ďakujeme za vaše modlitby za Deň provincie v našom kláštore a gazdinkám aj za chutné koláče, ktorými sme ponúkli spolubratov z Poľska minulú nedeľu a pondelok. Bratom sa u nás veľmi páčilo a spoločne sme počas tých dvoch dní strávili požehnaný čas.

11. nedeľa v cezročnom období

10. nedeľa v cezročnom období

9. nedeľa v cezročnom období

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...