Palmová nedeľa


Sv. omše v kláštornej kaplnke vo Svätom týždni

V našej kaplnke budú sv. omše vo Svätom týždni iba v pondelok, utorok, stredu a na Veľkonočnú nedeľu v obvyklých časoch. Veľkonočné trojdnie budeme sláviť od štvrtka do soboty večera spoločne v kostole sv. Vavrinca.

Slávenie Veľkonočného trojdnia

Štvrtok pánovej večere

 • sv. omša bude o 18.00 hod.
 • bdenie pri Ježišovi v Getsemani bude do 19.30 hod.; na záver sa pomodlíme kompletórium

Piatok utrpenia pána

 • ranné chvály s posvätným čítaním o 9.00 hod.
 • krížová cesta o 10.30 hod. – začneme ju pri kostole v Lorinčíku a pôjdeme smerom do lesa na Baňu; v prípade nepriaznivého počasie bude krížová cesta v kostole
 • obrady Veľkého Piatku budú o 15.00 hod.
 • adorácia pri Božom hrobe bude do 20.00 hod.; na záver sa pomodlíme kompletórium

Počas tohto dňa nás zaväzuje prísny pôst od mäsa a môžeme sa iba raz dosýta najesť.

Svätá sobota

 • ranné chvály s posvätným čítaním o 9.00 hod.
 • adorácia pri Božom hrobe bude do 14.30 hod.
 • požehnanie veľkonočných jedál (pred kostolom) o 15.00 hod.
 • Veľkonočná vigília bude o 19.00 hod.

   Veľkonočná Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

 • sv. omša v kláštornej kaplnke bude o 7.00 hod.
 • sv. omša v kostole bude o 9.00 hod.

Voľby

Nezabudnime, že teraz v sobotu 23.3. sa od 7.00 do 22.00 hod. konajú voľby prezidenta SR. Poďme voliť a voľme zodpovedne.

Posun času

V noci zo soboty na nedeľu (30.3. na 31.3.) sa posúva čas o jednu hodinu dopredu. Budeme spať o jednu hodinu kratšie.

7. veľkonočná nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

4. veľkonočná nedeľa

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...