5. veľkonočná nedeľa


Liturgický kalendár

  • pondelok 29. apríla: Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky           Európy, sviatok
  • streda 1. mája: Sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka
  • štvrtok 2. mája: Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
  • piatok 3. mája: Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok
  • sobota 4. mája: Bl. Angela Máriu Prata, Lukáša od sv. Jozefa, kňazov, a spoločníkov, mučeníkov, ľubovoľná spomienka OCD

Zmena času sv. omše

Keďže v stredu 1. mája je štátny sviatok, sv. omša v našej kaplnke nebude večer o 18.00 ale ráno o 6.30 hod.

Prechádzka do prírody

V prípade priaznivého počasia v stredu 1. mája pozývame rodiny na prechádzku z Kysaku na Jánošíkovú baštu. Pôjdeme autami a zraz bude o 9.00 hod. pri kláštore.

Máj – mesiac Panny Márie

V mesiaci máj sa budeme v našej kaplnke modliť pobožnosť Loretánskych litánií 15. minút pred večernou svätou omšou okrem soboty večer a po raňajších sv. omšiach okrem nedele.

Prvý piatok a sv. omša s deťmi

Budúci piatok 3. mája je prvý piatok mesiaca. Pozývame všetky deti aj ich rodičov na sv. omšu o 18.00 hod., pri ktorej bude príhovor formou dialógovej kázne. Na záver svätej omše bude prvopiatková pobožnosť.

2% z daní

Aj tento rok nám môžete darovať 2 percentá z daní. Tlačivo nájdete na webovej stránke nášho kláštora: www.lorincik.bosikarmelitani.sk alebo už vytlačené na stolíku vo vestibule. Toto tlačivo spolu s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov treba doručiť na daňový úrad v mieste bydliska najneskôr do 30. apríla 2024. Ďakujeme za vašu podporu.

7. veľkonočná nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

4. veľkonočná nedeľa

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...