4. veľkonočná nedeľa


Liturgický kalendár

  • utorok 23. apríla: Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka
  • streda 24. apríla: Bl. Terézie Márie od Kríža, panny, ľubovoľná spomienka OCD
  •  štvrtok 25. apríla: Sv. Marka, evanjelistu, sviatok

Stretnutie manželov

Na budúci piatok 26. apríla pozývame všetkých manželov na stretnutie. V programe je svätá omša o 18.00 hod., po nej adorácia s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a napokon si spolu pozrieme film.

2% z daní

Aj tento rok nám môžete darovať 2 percentá z daní. Tlačivo nájdete na webovej stránke nášho kláštora: www.lorincik.bosikarmelitani.sk alebo už vytlačené na stolíku vo vestibule. Toto tlačivo spolu s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov treba doručiť na daňový úrad v mieste bydliska najneskôr do 30. apríla 2024. Ďakujeme za vašu podporu.

Stretnutie rozvedených

Všetkých rozvedených pozývame na stretnutie, ktoré sa uskutoční na budúcu nedeľu 28. apríla o 15.30 hod. V programe je adorácia, agapé a prednáška na tému: Spracovanie emócie hnevu z psychologického hľadiska. Prednášku bude mať pani psychologička Martina Šlosárik Žilková, ktorá pracuje v Rodinnej poradni v Košiciach.

Poďakovanie z Košickej Belej

Duchovný otec Ľubomír Vaňo, farár z Košickej Belej, poslal poďakovanie za vyzbierané milodary počas novény pred slávnosťou sv. Jozefa v našom kláštore. Na opravu strechy kostola v Opátke sa u nás spolu vyzbieralo: 1.135,- €. Za všetky milodary úprimné Pán Boh zaplať a odmeň! Celý text poďakovania nájdete na výveske vo vestibule.

 

7. veľkonočná nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...