34. nedeľa v cezročnom období - Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa Neba i Zeme


Liturgický kalendár

  • streda 29. novembra:  Bl. Dionýza, kňaza, a Redempta, rehoľníka, mučeníkov, ľubovoľná spomienka OCD
  • štvrtok 30. novembra:  Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

24-hodinová adorácia

V najbližší štvrtok 30. novembra sa bude v našej kaplnke konať 24-hodinová adorácia. Adorácia začne vo štvrtok ráno o 8.00 hod. a skončí sa v piatok ráno o 8.00 hod. Vzadu na stolíku sa môžete zapísať na konkrétnu hodinu. Pozývame vás k tejto modlitbe.

Prvý piatok mesiaca

Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Po sv. omši bude prvopiatková pobožnosť.

Ondrejské rekolekcie

Sviatok sv. Ondreja, apoštola a patróna našej diecézy, oslávime v sobotu 2. decembra o 10.00 hod. v katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Otec arcibiskup Bernard všetkých pozýva na túto slávnosť.

Požehnanie adventných vencov

Na budúcu nedeľu začíname sláviť nové liturgické obdobie Adventu. Počas sv. omše v sobotu večer o 18.00 a v nedeľu ráno o 7.00 hod. vám požehnáme adventné vence.
Povzbudzujeme vás k spoločnej modlitbe rodín pri adventnom venci. Pokúsme sa aj v tomto roku v pokoji a modlitbe pripravovať na slávenie Vianoc.

Úrad pre nahlásenie zneužívania v Cirkvi

Od 1. júna 2023 bol na Arcibiskupskom úrade v Košiciach zriadený Úrad pre nahlásenie zneužívania v Cirkvi. Jeho vedením je poverená pani Zuzana Petkáčová.
Stránkové hodiny: utorok a štvrtok 13.00 – 15.00 hod.
Kontakt: tel. č. 055/68 28 101; mail: nahlaseniezneuzivania@abuke.sk.

15. nedeľa v cezročnom období

14. nedeľa v cezročnom období

13. nedeľa v cezročnom období

12. nedeľa v cezročnom období

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...