33. nedeľa v cezročnom období


Liturgický kalendár

  • pondelok 20. novembra:  Bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka
  • utorok 21. novembra:  Obetovanie prebl. Panny Márie, spomienka
  • streda 22. novembra:  Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
  • piatok 24. novembra:  Sv. Andreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
  • sobota 25. novembra:  Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

Sv. omša v utorok nebude

V utorok 21. novembra sv. omša v našej kaplnke nebude.

Stretnutie manželov

Na budúci piatok 25. novembra pozývame všetkých manželov na neformálne predadventné stretnutie pri šálke čaju. V programe je sv. omša o 18.00 hod. a po nej moderovaná adorácia s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

Úplné odpustky na budúcu nedeľu

Na budúcu nedeľu na slávnosť NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME (predtým bol názov: slávnosť Krista Kráľa), môžeme získať úplné odpustky, ak sa zúčastníme pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou verejného recitovania modlitby „Ježišu, vykupiteľ ľudského pokolenia.“ K odpustkom je potrebné splniť tradičné podmienky ako: svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého otca. Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

Časopisy

Vo vestibule nájdete niekoľko kusov aktuálneho ale aj starších čísel časopisu Nové Mesto, charitného časopisu Cesta a časopisu Zasvätený život. Zakúpením časopisov podporujete katolícku tlač a charitu.

7. veľkonočná nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

4. veľkonočná nedeľa

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...