30. nedeľa v cezročnom období


Liturgický kalendár

  • pondelok 30. októbra:  Bl. Márie Terézie od sv. Jozefa, panny, ľubovoľná spomienka OCD
  • streda 1. novembra:  slávnosť VŠETKÝCH SVÄTÝCH
  • štvrtok 2. novembra:  Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
  • sobota 4. novembra:  Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

Prikázaný sviatok – Všetkých svätých

Slávnosť Všetkých svätých v stredu 1. novembra je zároveň prikázaným sviatkom. Preto nás zaväzuje účasť na celej sv. omši a vyhýbanie sa ťažkým nepotrebným prácam.
Keďže je to zároveň deň pracovného pokoja, sv. omša bude v našom kláštore ráno o 7.00 hod.

Úplné odpustky v prospech zosnulých   1. –  8.  novembra

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj tieto ďalšie podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom; jedna však stačí na všetky odpustky); sv. prijímanie (najlepšie v ten deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (napr. Otčenáš, Zdravas´Sláva Otcu). Treba tiež vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

Prvý piatok mesiaca

Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Po sv. omši bude prvopiatková pobožnosť.

Časopis Zasvätený život

Vo vestibule sa nachádza najnovšie číslo časopisu Zasvätený život. V časopise sa nachádzajú zaujímavé rozhovory alebo články z oblasti spirituality, komunikácie, aktualít jednotlivých rehoľných inštitútov, atď. Jeho kúpou podporujete toto dielo rehoľníkov a rehoľných sestier na Slovensku a zároveň sa môžete dozvedieť, čím dnes žijú zasvätení ľudia na Slovensku. Časopis vychádza dva krát do roka a jeho cena je 5,00 €.

Zbierka pre postihnutých zemetrasením

Dnes máte možnosť podporiť zbierku určenú na pomoc farnostiam postihnutých nedávnym zemetrasením. Milodar môžete vložiť do označenej krabičky, ktorá sa nachádza vo vestibule.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...