31. nedeľa v cezročnom období


Liturgický kalendár

  • pondelok 6. novembra:  Sv. Nonia Alvareza Pereiru, rehoľníka, ľubovoľná spomienka OCD
  • utorok 7. novembra:  Bl. Františka od Ježiša, Márie a Jozefa, kňaza, ľubovoľná spomienka OCD
  • streda 8. novembra:  Sv. Alžbety od Najsvätejšej Trojice, panny, ľubovoľná spomienka OCD
  • štvrtok 9. novembra:  Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
  • piatok 10. novembra:  Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
  • sobota 11. novembra:  Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka

Úplné odpustky v prospech zosnulých   1. –  8.  novembra

Ešte niekoľko dní, do 8. novembra vrátane, môžeme získať úplné odpustky pre duše v očistci, keď nábožne navštívime cintorín a aspoň mysľou sa pomodlíme za zosnulých. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie (najlepšie v ten deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (napr. Otčenáš, Zdravas´Sláva Otcu). Treba tiež vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

Zbierka pre postihnutých zemetrasením

Minulú nedeľu sa pri zbierke na pomoc farnostiam postihnutým nedávnym zemetrasením vyzbieralo: 1.362,10 €. Za vaše hojné milodary úprimné Pán Boh zaplať.

15. nedeľa v cezročnom období

14. nedeľa v cezročnom období

13. nedeľa v cezročnom období

12. nedeľa v cezročnom období

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...