Manželské stretnutie 24.1.2020


Všetkých manželov aj deti srdečne pozývame na stretnutie na budúci piatok 24. januára. Stretnutie začneme sv. omšou o 18:00 hod. v kaplnke. Po sv. omši bude krátka adorácia s modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu, a po nej prednáška na tému ďalšieho blahoslavenstva: Blahoslavení tichí. V tento piatok špeciálne pozývame aj všetky deti, lebo s nástupom nového roka začíname počas manželských stretnutí nový evanjelizačný cyklus určený pre deti: „Deti, Viera, Veda“. V rámci prvého večera sa deti zoznámia s prácou a výsledkami vedeckého bádania obrazu Panny Márie Guadalupskej. Súčasťou večera bude veľa zábavy. Deti sa hravou formou oboznámia s príbehom a výnimočnosťou obrazu, pozrú si rozprávku, občerstvia sa, budú maľovať, no čaká ich najmä výskumná práca na získavaní výsledkov, nad ktorými aj najznámejší vedci mohli len konštatovať: „Je to proste zázrak!” Viac informácií nájdete na výveske vo vestibule.

7. veľkonočná nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

4. veľkonočná nedeľa

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...