7. nedeľa v cezročnom období


Popolcová streda  26. februára

V stredu 26. februára je Popolcová streda, ktorou sa v Cirkvi začína pôstne obdobie. Keďže sv. omša bude v tento deň aj v kostole (večer o 17:30 hod.), tak u nás v kaplnke bude sv. omša ráno o 6:30 hod. V stredu nás zaväzuje zdržanlivosť od mäsitých pokrmov a prísny pôst, tzn. môžeme sa počas dňa najesť dosýta iba jeden raz.
 

Pobožnosť krížovej cesty  28. februára

Pozývame vás na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa v našej kaplnke budeme modliť každý piatok trištvrte hodinu pred sv. omšou, teda o 17:15 hod. Najbližšia pobožnosť krížovej cesty bude v piatok 28. februára.
 

Manželské stretnutie v piatok  28. februára

Všetkých manželov aj deti srdečne pozývame na stretnutie na budúci piatok 28. februára.
Stretnutie začneme sv. omšou o 18:00 hod. v kaplnke. Po sv. omši bude krátka adorácia s modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu, a po nej stretnutie s hosťom – detskou psychiatričkou, MUDr. Ivetou Rjaškovou, ktorá bude mať prednášku na tému: Závislosti u detí
a mladistvých. Po prednáške bude priestor na otázky.
Aj počas februárového stretnutia manželov pokračujeme v cykle pre deti: „Deti, Viera, Veda“, preto aj teraz špeciálne pozývame všetky deti. Máme pre ne pripravenú tému o životoch a zázrakoch dvoch výnimočných mužov, ktorí verejnosť prekvapujú aj desiatky rokov po svojej smrti. Zvláštna vôňa, bilokácia, množstvo nevysvetliteľnej tekutiny, záhadné uzdravenia, stigmy ale aj výskum úplného porušenia prirodzených zákonitostí budú hlavnou témou večera.
Podrobnejšie preskúmame magnetizmus, elektrickú vodivosť a pozrieme sa na to, čo by sa s naším telom stalo vo vesmíre. Samozrejme len vtedy, ak by nás vesmírom nesprevádzali dvaja moderní pokorní svätí: pustovník z Annaya a stigmatizovaný kňaz z Pietrelciny! Viac informácií nájdete na výveske vo vestibule.

Vyhlásenie slovenských biskupov k parlamentným voľbám 2020

Pred parlamentnými voľbami sa mnohí pýtajú koho voliť. Niektorí pochybujú, či má vôbec význam ísť voliť. Aj keď Cirkev do kampane nevstupuje, k účasti na voľbách jednoznačne povzbudzuje. Určite má význam ísť voliť a určite je možné si vybrať. Hoci nedávame odporúčania ku konkrétnym stranám, prosíme všetkých, aby sa pred voľbami oboznámili s programom, ktorý jednotlivé strany ponúkajú. Politické ciele strán vždy konfrontujme s hodnotami evanjelia. Poďme voliť, a ako veriaci ľudia sa rozhodnime s veľkou dávkou zodpovednosti!

Nenechajme sa strhnúť heslami, ktoré hrajú na emócie. Odolajme sloganom, ktoré vyvolávajú pocity ohrozenia. Zachovajme si pokoj a zdravý rozum. Na tých, ktorí podnecujú nepriateľstvo, si dajme pozor. Rýchle a radikálne riešenia sú príťažlivé, no reálny život je zložitejší. Sme pútnici a cesta je náročná. Do cieľa však nevedú skratky, ale vytrvalosť. Ak chceme lepšie Slovensko, potrebujeme konštruktívne prístupy, ktoré majú skutočnú perspektívu.

Sme znechutení z podvodov a korupcie. Z materiálnej, aj morálnej. Nestrácajme však nádej! Je vážnym zlom podvádzať, keď ide o majetok. Nemenej vážnym, keď ide o človeka, muža a ženu stvorených na Boží obraz. Neustúpme preto nepoctivosti, ani novým ideológiám. Správne rozhodnutie urobíme, keď budeme mať na zreteli Ježiša Krista a jeho celú pravdu. Tú nesmieme nikdy opustiť! Volebné rozhodnutie urobené vo svetle evanjelia a zdravého rozumu nám svedomie nikdy nebude vyčítať.

Biskupi Slovenska sa za vás modlia, pozývajú všetkých k modlitbám za voľby a vyprosujú vám požehnanie i svetlo Ducha Svätého pre správne rozhodnutia.

V Bratislave, 21. februára 2020

7. veľkonočná nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

4. veľkonočná nedeľa

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...