5. pôstna nedeľa


Novéna k sv. Jozefovi

Od 10. do 18. marca sa v našom kláštore koná novéna k sv. Jozefovi. Každý deň je sv. omša o 18.00 hod., počas ktorej sa nám prihováarajú kňazi pôsobiaci v Košickej arcidiecéze.
Program začína adoráciou o 17.00 hod., pokračuje modlitbou ruženca o 17.15 hod. a o 18.00 hod. sv. omšou s modlitbami novény. Sv. omšu v deň slávnosti v utorok 19. marca bude celebrovať náš spolubrat bosý karmelitán z Čiech o. Pavel Michal Pauli z Karmelu v Slaným neďaleko Prahy. Pri tejto príležitosti prosíme vás, milé žienky, o upečenie koláčov na odpustovú slávnosť, aby sme nimi mohli ponúknuť všetkých, ktorí na slávnosť prídu.
Kartičky, na ktoré môžete písať vaše prosby sú umiestnené vzadu na lavici alebo vpredu pri obraze sv. Jozefa. Svoje prosby môžete zasielať aj prostredníctvom mailu alebo listom na adresu kláštora. Informácie o novéne aj o kazateľoch na jednotlivé dni nájdete vzadu na výveske.

Sv. omša v nedeľu 17. marca bude zároveň aj o 7.00 hod. ráno

Počas novény môžete podporiť chudobné rodiny zakúpením výrobkov z dreva na okrúhlom stolíku vo vestibule. Pri výrobkoch z dreva je aj pokladnička, do ktorej môžete prispieť ľubovoľným milodarom. Môžete tak isto milodarom podporiť opravu strechy na kostole v Opátke. Pokladnička je na stoličke vo vestibule.

Škapuliarske nedeľa

Nedeľa 17. marca bude škapuliarskou nedeľou. Na záver večernej sv. omše bude obrad požehnania a vkladania karmelitánskeho škapuliara pre všetkých, ktorí chcú prijať škapuliar.

Stretnutie manželov

Na budúci piatok 22. marca pozývame všetkých manželov na stretnutie. V programe je sv. omša o 18.00 hod., po nej adorácia s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a napokon  pôstna úvaha na tému: „PREČO PÍSAL JEŽIŠ DO PIESKU?“.

Pobožnosť krížovej cesty

Pozývame vás na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa modlievame v našej kaplnke každý piatok o 17.15 hod. Krížová cesta je vysielaná aj naživo cez internet.

Stretnutie rozvedených

Všetkých rozvedených pozývame na stretnutie, ktoré sa uskutoční na budúcu nedeľu 24. marca o 15.30 hod. V programe je Lectio divina (duchovné čítanie sv. Písma), adorácia a agapé spojené s neformálnymi rozhovormi.

Časopis Cesta

Ponúkame vám nové aj archívne čísla charitného časopisu CESTA. Časopis nájdete vo vestibule a jeho cena je 2,- €. Jeho zakúpením podporujete katolícku charitu.

2% z daní

Aj tento rok nám môžete venovať 2 percentá z vašich daní – údaje nájdete na internetovej stránke nášho kláštora: www.lorincik.bosikarmelitani.sk alebo vytlačené formuláre na stolíku vo vestibule kláštora. Ďakujeme za vašu podporu.

7. veľkonočná nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

4. veľkonočná nedeľa

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...