33. nedeľa cez rok


Liturgický kalendár

  • Pondelok 14. november: Všetkých svätých karmelitánskeho rádu, sviatok
  • Utorok 15. november: Spomienka na všetkých zosnulých karmelitánskeho rádu, spomienka
  • Štvrtok 17. november: Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
  • Sobota 19. november: Sv. Rafaela Kalinowského, kňaza, spomienka
  • Nedeľa 20. november: NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME, slávnosť

Odpustky na slávnosť Krista Kráľa

Na budúcu nedeľu sa končí liturgický rok slávnosťou Krista Kráľa. Kto sa počas sv. omše na túto slávnosť zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Po sv. sv. omši v nedeľu bude krátka adorácia počas ktorej sa pomodlíme túto modlitbu. Na získanie úplného odpustku musíme splniť podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. otca (stačí Otče náš, Zdravas Mária a Sláva). A taktiež treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

15. nedeľa v cezročnom období

14. nedeľa v cezročnom období

13. nedeľa v cezročnom období

12. nedeľa v cezročnom období

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...