2. pôstna nedeľa


Novéna pred slávnosťou sv. Jozefa 10. – 18. marca

Pozývame Vás na novénu pred slávnosťou sv. Jozefa, ktorá sa v našej kaplnke začne konať už od najbližšieho utorka 10. marca do stredy 18. marca.
Každý deň program začína vešperami o 16:30 hod., pokračuje Eucharistickou adoráciou a modlitbou ruženca. Sv. omša bude v týchto dňoch iba večer o 18:00 hod. a celebrovať ju budú kňazi z rozličných farností i kláštorov. Na záver sv. omše sa pomodlíme modlitbu novény. Na budúcu nedeľu (15. marca) bude sv. omša aj o 7:00 hod. ráno.
Každý deň pri sv. omši a v modlitbách budeme predkladať sv. Jozefovi úmysly, ktoré môžete napísať na kartičky Úmysly modlitieb k sv. Jozefovi – nachádzajú sa pri obraze sv. Jozefa a na lavičke vzadu v kaplnke.
Na výveske vo vestibule si môžete pozrieť rozpis kňazov, ktorých sme pozvali a ktorí budú celebrovať sv. omše počas jednotlivých dní novény.
Odpustovú sv. omšu v deň slávnosti, vo štvrtok 19. marca, bude celebrovať Vladyka Cyril Vasiľ, SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie.
Počas celej novény máme tiež možnosť vykonať konkrétny skutok dobročinnej lásky voči chudobným prinesením trvanlivých potravín, drogérie alebo milodaru. Tie vo vestibule bude zbierať Maják nádeje – občianske združenie, ktoré pomáha chudobným rodinám z Košíc a okolia.

 

Pobožnosť krížovej cesty

Pozývame vás na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa v našej kaplnke modlíme každý piatok o 17:15 hod. Krížová cesta bude aj v piatok počas Novény k sv. Jozefovi.
 

Nové číslo časopisu Cesta a Milujte sa!

Na polici s knižkami vo vestibule nájdete marcové číslo charitného časopisu CESTA s témou: Trpezlivosť a tiež nové číslo časopisu MILUJTE SA! s témou: Dostali sme život, aby sme sa zo všetkého tešili. V obidvoch časopisoch nájdete množstvo zaujímavých článkov, rozhovorov i svedectiev. Časopis Milujte sa! stojí 1,00 € a časopis CESTA stojí 1,40 €. Zakúpením tohto časopisu podporujete katolícku charitu.

7. veľkonočná nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

4. veľkonočná nedeľa

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...