13. nedeľa v cezročnom období


Liturgický kalendár

  • utorok 2. júla: Návšteva preblahoslavenej Panny Márie, sviatok
  • streda 3. júla: Sv. Tomáša, apoštola, sviatok
  • piatok 5. júla: SV. CYRILA, MNÍCHA, A METODA, BISKUPA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESCOV, PATRÓNOV EURÓPY, slávnosť

Zmena času svätej omše, prvý piatok a prechádzka do prírody

Keďže slávnosť sv. Cyrila a Metoda v piatok 5. júla je zároveň dňom pracovného pokoja, svätá omša v našej kaplnke bude tak ako v nedeľu, t.j. ráno o 7.00 hod. Na záver svätej omše bude prvopiatková pobožnosť.
V prípade priaznivého počasia v tento deň pôjdeme na prechádzku do prírody do Vysokých Tatier alebo do Slovenského raja. Zraz bude o 9.00 hod. pri kláštore.

Novéna pred slávnosťou Panny Márie Karmelskej

Pozývame vás na novénu pred slávnosťou Panny Márie Karmelskej, ktorá sa začne na budúcu nedeľu 7. júla a bude trvať do pondelka 15. júla.
Duchovný program sa každý deň začne vešperami o 16.30 hod., pokračovať bude eucharistickou adoráciou o 17.00 hod. a modlitbou ruženca o 17.15 hod. Svätá omša počas novény bude každý deň o 18.00 hod. a celebrovať ju bude br. Andrej Valent, OCD. Na záver svätej omše sa pomodlíme modlitby novény a po nej bude obrad požehnania a vkladania karmelitánskeho hnedého škapuliara.
V nedele 7. a 14. júla bude svätá omša nielen večer o 18.00 ale aj ráno o 7.00 hod.
Každý deň pri svätej omši a v modlitbách budeme predkladať Panne Márii Karmelskej vaše úmysly, ktoré môžete písať na kartičky Úmysly modlitieb k Panne Márii Karmelskej. Tie nájdete na okne pri obraze sv. Jozefa a vzadu na lavičke.
Zároveň vás pozývame na odpustovú svätú omšu 16. júla, ktorú bude celebrovať o 18.00 hod. br. Jaroslav Suroviak, bosý karmelitán z českej komunity v Slaným pri Prahe. Program v deň slávnosti bude podobný ako počas novény.
Novénu aj samotnú slávnosť budeme vysielať cez: www.youtube.com, na kanáli: Kláštor bosých karmelitánov Lorinčík. Link nájdete aj na Facebooku v skupine Priatelia Karmelu.

 Novéna pred slávnosťou Panny Márie Karmelskej (pdf)

15. nedeľa v cezročnom období

14. nedeľa v cezročnom období

12. nedeľa v cezročnom období

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...