10. nedeľa v cezročnom období


Liturgický kalendár

  • utorok 11. júna: Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
  • streda 12. júna: Bl. Alfonza Máriu Mazurka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka OCD
  • štvrtok 13. júna: Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
  • piatok 14. júna: Bl. Márie Candidy od Eucharistie, panny, ľubovoľná spomienka OCD

Škapuliarska nedeľa

Budúca nedeľa 16. júna je škapuliarskou nedeľou. Svätá omša bude nielen ráno o 7.00 hod. ale aj popoludní o 15.30 hod. Na záver popoludňajšej svätej omše bude obrad požehnania a vkladania škapuliara pre všetkých, ktorí chcú prijať karmelitánsky hnedý škapuliar.
Pred svätou omšou bude ešte polhodinová eucharistická adorácia od 15.00 hod.

Charitný časopis Cesta

Vo vestibule je nové júnové číslo charitného časopisu CESTA s hlavnou témou: Tabu. Nájdete v ňom napr. ďalšiu časť rozhovoru s Jaroslavom Petrom, českým biológom, o tom, že aj veda má svoje tabu, článok: Ako milovať seba samého alebo článok o tabuizovanej závislosti, ako aj stručnú históriu hradu Smolenice. Cena časopisu je 2,- €. Jeho zakúpením podporujete katolícku charitu.

11. nedeľa v cezročnom období

9. nedeľa v cezročnom období

Najsvätejšej Trojice

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...