Púť do Svätej zeme


Chcel/a by si v najbližšom čase navštíviť Svätú zem s miestami z Ježišovho života, ako aj s viacerými lokalitami spätými s (nielen) začiatkami karmelitánskeho rádu?
V tom prípade Ťa pozývame na spoločné 9-dňové putovanie po Palestíne od 16. februára 2020.
Ešte máme niekoľko voľných miest ;-)
;-)
Viac info nižšie...

1. adventná nedeľa

34. nedeľa v cezročnom období

Odpustky za duše v očistci v čase pandémie

31. nedeľa v cezročnom období