Stretnutia 

Prázdny

Ak hľadáte spoločenstvo ľudí, ktorých spája viera v Ježiša Krista, možno ho nájdete aj pri niektorom zo stretnutí, ktoré sa v kláštore konajú.

 

Stretnutie mladých ľudí piatok 20. septembra 2019

Stretnutie mladých ľudí piatok 13. septembra 2019

Manželské stretnutie v piatok 28. júna 2019

Manželské stretnutie a púť do Obišoviec, sobota 1. júna 2019

 Manželia 

Stretnutia manželov sa konajú obyčajne posledný piatok mesiaca.

Stretnutie začína sv. omšou v kaplnke o 18.00 hod. Potom nasleduje krátka prestávka, počas ktorej rodičia zverujú svoje deti do opatery animátorom v Sále sv. Rodiny. Tam majú deti svoje stretnutie a manželia pokračujú v stretnutí polhodinovou adoráciou Najsvätejšej sviatosti, počas ktorej sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Nasleduje formačná časť stretnutia, ktorej náplňou je buď prednáška alebo stretnutie so zaujímavými ľuďmi alebo si spolu pozrieme hodnotný film.
Stretnutie končí  pred 21.00 hod.

 Deti 

Deti sa (okrem manželských stretnutí) stretávajú aj na prvý piatok mesiaca.

Stretnutie sa začína v kaplnke sv. omšou o 18.00 hod. Na záver sv. omše je prvopiatková pobožnosť. Napokon si môžu deti s rodičmi posedieť a porozprávať sa pri čaji v Sále sv. Rodiny.

Deti, ktoré chcú spievať alebo hrať pri sv. omši, prichádzajú do kláštora na nácvik už o 17.30 hod.

 Mládež 

Stretnutia mladých ľudí prebiehajú na druhý a tretí piatok mesiaca.

Začínajú sa opäť sv. omšou v kaplnke o 18.00 hod.
Po sv. omši sa obyčajne pozerá zaujímavý film alebo je debata.

 OCDS 

Niekoľko krát v roku sa v našom kláštore stretáva Spoločenstvo sv. proroka Eliáša, ktoré je košickým spoločenstvom Svetského rádu bosých karmelitánov (OCDS).

Jednu nedeľu v mesiaci (spravidla tretia nedeľa) je tzv. „veľké“ stretnutie – duchovná obnova s karmelitánom, ktorý je asistentom spoločenstva. Program tohto stretnutia začína o 15.00 hod. poklonou Sviatosti Oltárnej, pokračuje sv. omšou, prednáškou a končí agapé.

Stretnutie sa koná podľa plánu buď v Kláštore bosých karmelitánok na KVP (ul. Jána Pavla II. č. 7) alebo v našom kláštore v Lorinčíku.

Spoločenstvo sa stretáva aj na tzv. „malom stretnutí“ každý utorok o 17.00 hod. v priestoroch Kláštora bosých karmelitánok (KVP). Obsahom stretnutia sú formačné prednášky, Lectio Divina, čítanie a rozbor diel karmelitánskych svätých. Raz v roku majú členovia Svetského rádu duchovné cvičenia s niektorým z bratov bosých karmelitánov.

Podľa potreby členovia spoločenstva pomáhajú bratom karmelitánom alebo sestrám karmelitánkam v klauzúre.

  0907 067 247