Prázdny
Prázdny

KLÁŠTOR
BOSÝCH KARMELITÁNOV LORINČÍK 

Prázdny
Prázdny

 V našej kaplnke sa vraciame k sláveniu svätých omší v takých časoch ako bolo pred vypuknutím pandémie.
To znamená, že svätá omša bude aj v sobotu večer o 18.00 hod.

Sviatosť zmierenia vysluhujeme po individuálnom dohovore.

   Oznamujeme, že sa zmenilo mobilné telefónne číslo nášho kláštora. 
 Nové telefónne číslo je 0948 981 960. 

 

Online vysielane svätých omší z kláštornej kaplnky

 
www.youtube.com

alebo aj cez Facebook v skupine Priatelia Karmelu, kde zdieľame aktuálne prenosy.
 

Program svätých omší  

Pondelok

 

18.00

» online  

Utorok

6.30

 

 

Streda

 

18.00 

» online  

Štvrtok

6.30

 

 

Piatok

 

17.15 krížová cesta
18.00

» online  

Sobota

6.30

18.00

 

Nedeľa

7.00

 

» online