2. nedeľa v cezročnom období


LITURGICKÝ KALENDÁR

- utorok 21. januára: spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice
- piatok 24. januára: spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
- sobota 25. januára: SVIATOK OBRÁTENIA SV. PAVLA, APOŠTOLA

PRECHÁDZKA DO PRÍRODY V NEDEĽU 19. JANUÁRA

V nedeľu, tj. 19. januára ideme na prechádzku do Vysokých Tatier.
Trasa: zo Starého Smokovca na Hrebienok, kde si pozrieme ľadové sochy. Pôjdeme autami a odchod je o 9:00 hod. od kláštora. Prechádzka je vhodná aj pre deti.

SV. OMŠA V PONDELOK RÁNO

V pondelok 20. januára bude sv. omša aj ráno o 6:30 hod.

MANŽELSKÉ STRETNUTIE V PIATOK

24. JANUÁRA Všetkých manželov aj deti srdečne pozývame na stretnutie na budúci piatok 24. januára. Stretnutie začneme sv. omšou o 18:00 hod. v kaplnke. Po sv. omši bude krátka adorácia s modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu, a po nej prednáška na tému ďalšieho blahoslavenstva: Blahoslavení tichí. V tento piatok špeciálne pozývame aj všetky deti, lebo s nástupom nového roka začíname počas manželských stretnutí nový evanjelizačný cyklus určený pre deti: „Deti, Viera, Veda“. V rámci prvého večera sa deti zoznámia s prácou a výsledkami vedeckého bádania obrazu Panny Márie Guadalupskej. Súčasťou večera bude veľa zábavy. Deti sa hravou formou oboznámia s príbehom a výnimočnosťou obrazu, pozrú si rozprávku, občerstvia sa, budú maľovať, no čaká ich najmä výskumná práca na získavaní výsledkov, nad ktorými aj najznámejší vedci mohli len konštatovať: „Je to proste zázrak!” Viac informácií nájdete na výveske vo vestibule.

DUCHOVNÉ CVIČENIA NA VELEHRADE

Sestry Faustínky pozývajú na duchovné cvičenia na tému: „V každej duši konám diela milosrdenstva“. Duchovné cvičenia sa uskutočnia na Velehrade v Čechách v termíne od 14.-16. februára. Viac informácií nájdete na plagáte vo vestibule na výveske.

19. nedeľa cez rok

18. nedeľa cez rok

17. nedeľa cez rok

16. nedeľa cez rok