Stretnutie mladých ľudí piatok 17. januára 2020


Všetkých mladých ľudí od 12 r. pozývame na stretnutie do kláštora tak isto v piatok 17. januára. Po sv. omši o 18.00 hod. budeme mať eucharistickú adoráciu, pri ktorej sa spoločne pomodlíme modlitbu ruženca.

2. nedeľa cez rok

Karmel podcast

Krst Pána

2. nedeľa po narodení Pána