Stretnutie mladých ľudí piatok 17. januára 2020


Všetkých mladých ľudí od 12 r. pozývame na stretnutie do kláštora tak isto v piatok 17. januára. Po sv. omši o 18.00 hod. budeme mať eucharistickú adoráciu, pri ktorej sa spoločne pomodlíme modlitbu ruženca.

Duchovná obnova pre mladých mužov v Lorinčíku

Stretnutie mladých ľudí v piatok 31. 1. 2020

3. nedeľa v cezročnom období

Manželské stretnutie 24.1.2020