Prvá pôstna nedeľa


Liturgický kalendár

  • Nedeľa 5. marec: 2. pôstna nedeľa

Pobožnosť krížovej cesty

Pozývame vás na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa budeme modliť v našej kaplnke každý piatok o 17. 15 hod. Krížová cesta bude vysielaná aj online.

Prvý piatok mesiaca

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci a po sv. omši bude krátka pobožnosť k Božskému Srdcu.

2% z daní

Aj tento rok nám môžete venovať 2 percentá z vašich daní – údaje nájdete na našej stránke: http://www.lorincik.bosikarmelitani.sk/podporte_nas/podporte-nas alebo vo vestibule kláštora. Ďakujeme.

Novéna k sv. Jozefovi

Dávame vám do pozornosti, že v našej kaplnke sa budeme pripravovať na slávnosť sv. Jozefa novénou od 11. do 19. marca. Každý deň bude sv. omša o 18.00 hod. počas ktorej sa nám prihovoria kňazi pôsobiaci v Košickej arcidiecéze.
Program začne adoráciou o 17.00 hod., modlitbou ruženca o 17.15 hod. a o 18.00 hod. sv. omšou s modlitbami novény. Sv. omšu v deň samotnej slávnosti 20. marca bude sláviť
o. arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, biskup Košickej eparchie.

 

5. pôstna nedeľa

Fotogaléria - odpustová slávnosť sv. Jozefa

4. pôstna nedeľa

Tretia pôstna nedeľa