7. nedeľa v období cez rok


Liturgický kalendár

  • Streda 22. február: Popolcová streda
  • Nedeľa 26. február: Prvá pôstna nedeľa

Popolcová streda

V stredu 22. februára je Popolcová streda, ktorou sa v Cirkvi začína pôstne obdobie. 
Tento deň nás zaväzuje zdržanlivosť od mäsitých pokrmov a prísny pôst, tzn. môžeme sa počas dňa najesť dosýta iba jeden raz. Svätá omša v našej kaplnke bude večer o 18.00 hod.

Manželské stretko

Najbližší piatok 24. februára pozývame manželov na stretko, ktoré začneme sv. omšou o 18.00 hod. Po nej bude nasledovať krátka adorácia s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a stretnutie. Pozvanie prijala detská psychiatrička Iveta Rjašková, ktorá bude mať prednášku na tému: ADHD/hyperaktivita detí - s následnou možnosťou otázok k téme. Deťom sa budú venovať animátori.

Pobožnosť krížovej cesty

Pozývame vás na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa budeme modliť v našej kaplnke každý piatok o 17. 15 hod. Krížová cesta bude vysielaná aj online.

2% z daní

Tak ako po iné roky, aj tento rok nám môžete venovať 2 percentá z vašich daní – údaje nájdete na našej stránke: www.lorincik.bosikarmelitani.sk alebo vo vestibule kláštora. Ďakujeme.

Zbierka pre obete zemetrasenia v Turecku a Sýrii

Slovenská katolícka charita vyhlasuje celonárodnú zbierku na pomoc Turecku a Sýrii, ktoré v pondelok ráno zasiahli obrovské, ničivé zemetrasenia.
Finančnú pomoc môžete posielať pre tých, ktorí prišli o všetko, prostredníctvom účtu Charity cez stránku charita.darujme.sk/775 alebo darom na účet: SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090.
 

5. pôstna nedeľa

Fotogaléria - odpustová slávnosť sv. Jozefa

4. pôstna nedeľa

Tretia pôstna nedeľa