Nedeľa zoslania Ducha Svätého


Liturgický kalendár

  • 24. máj: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka
  • 25. máj: Sv. Magdalény de Pazzi, panny, spomienka
  • 26. máj: Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka
  • 27. máj: Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného Kňaza, sviatok
  • 30. máj: Najsvätejšej Trojice, slávnosť

30. nedeľa v cezročnom období

Výlet do Lačnova

27. nedeľa v cezročnom období

25. nedeľa v cezročnom období