Nedeľa Najsvätejšej Trojice


Liturgický kalendár

  • 1. jún: Sv. Justína, mučeníka, spomienka
  • 3. jún: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť
  • 5. jún: Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka
  • 6. jún: 10. nedeľa v období cez rok
     

Zmena epidemických opatrení

Vzhľadom na zlepšujúcu sa situáciu sa od pondelka 31. mája mení Covid automat, ktorým sa riadime pri slávení bohoslužieb. To znamená, že počet účastníkov na sv. omšiach sa zvyšuje. Prosíme vás, aby ste si v kaplnke sadali na označené miesta a pripravené stoličky. V kaplnke je povolené nosiť namiesto respirátora rúško, šál alebo šatku. 
 

Publikácie

Dávame vám do pozornosti brožúrku s názvom: Očkovať? Vydalo ju vydavateľstvo Don Bosco. Téma očkovania sa na nás valí zo všetkých strán a množstvo protichodných informácií vyvoláva chaos až znechutenie. Autori publikácie nám pomáhajú nájsť potrebné odpovede. V brožúrke sa dozviete o histórii očkovania a pôvode očkovania a v čom spočíva princíp očkovania aj vakcíny proti Covid 19. Venujú sa v nej aj etickým otázkam a námietkam, ktoré sa týkajú očkovania. Dá sa zakúpiť na stránke www.donbosco.sk v knižnej forme za 1,71€ alebo e-kniha za 1,20€.
Vzadu si môžete zakúpiť číslo časopisu Cesta, kde sa dozviete okrem iného aj to ako je na tom Slovensko so závislosťou na alkoholizme, svedectvo rehoľnej sestry, ktorá sa stará o umierajúcich a aj to aký dopad môže mať francúzsky zákon proti islamskému separatizmu na svet.

 

Prvopiatkový týždeň

Najbližší piatok je prvý piatok mesiaca a preto bude po sv. omši krátka eucharistická pobožnosť.

Pomoc pri sčítaní obyvateľstva

Na Konferenciu biskupov Slovenska sa obrátila Únia miest Slovenska so žiadosťou o pomoc pri sčítaní tých obyvateľov, ktorí nestihli elektronické sčítanie (približne 10 percent ľudí). Je pravdepodobné, že medzi ľuďmi, ktorí sa elektronicky nesčítali, je nemálo seniorov, katolíckych veriacich.
Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV.
Ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu obec/naše mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!

           

25. nedeľa v cezročnom období

Apoštolská návšteva Svätého Otca Františka v Košiciach

24. nedeľa v cezročnom období

23. nedeľa v cezročnom období