7. veľkonočná nedeľa


Liturgický kalendár

  • 17. máj: Sv. Šimona Stocka, rehoľníka, ľubovoľná spomienka
  • 22. máj: Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka
  • 23. máj: Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť

Nedeľa 16. mája 2021 je svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne, ktorý ustanovil pápež Benedikt XVI. v roku 2007. Pamätajme na kresťanov v tejto krajine a obetujme za nich aj modlitbu ruženca.

25. nedeľa v cezročnom období

Apoštolská návšteva Svätého Otca Františka v Košiciach

24. nedeľa v cezročnom období

23. nedeľa v cezročnom období