Nedeľa Zoslania Ducha Svätého


Liturgický kalendár

  • pondelok 10. júna: spomienka preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
  • utorok 11. júna: spomienka sv. Barnabáša, apoštola
  • streda 12. júna: v Karmeli – spomienka bl. Alfonza Máriu Mazurka, kňaza a mučeníka, a spoločníkov
  • štvrtok 13. júna: sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza


Evanjelizačný seminár Oheň

Katolícke spoločenstvo MaranaTha pozýva na Evanjelizačný seminár Oheň, ktorý sa uskutoční v sobotu 15. júna v Prešove v Tatran Handball Aréne od 9.00-18.00 hod.

Program seminára tvoria: modlitby chvál, sv. omša, prednášky, svedectvá a povzbudenia. Prednášajúcimi budú o. Ján Buc, p. Jozef Mihok CSsR a p. Michal Zamkovský CSsR.

Oheň je priestorom, kde sa mnohí stretávajú so živým Bohom, zakúšajú jeho dobrotu a ich život sa mení. Vstup na toto podujatie je voľný.

Z nášho kláštora sa na Oheň tiež vyberieme a môžeme zobrať niekoľkých záujemcov. Odchod bude autami o 8.00 hod. od kláštora.

https://ohen.maranathapo.sk

 

Hymnus v podaní br. Mariusza OCD

K sviatku Zoslania Ducha Svätého - hymnus v podaní br. Mariusza OCD, jedného z poľských spolubratov

https://www.facebook.com/karmel.bosi/videos/vb.1223289734400887/442295639890945/?type=2&theater

20. nedeľa v cezročnom období

19. nedeľa v cezročnom období

18. nedeľa v cezročnom období

17. nedeľa v cezročnom období