Nedeľa Najsvätejšej Trojice


Liturgický kalendár

  - štvrtok 20. júna: slávnosť najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
  - piatok 21. júna:
spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

 

Pomoc pri upratovaní v kláštore

Prosíme vás o pomoc pri upratovaní po stavebných prácach na prízemí a poschodí kláštora. Upratovať budeme v utorok od 17.00 hod. a pravdepodobne aj v stredu po večernej sv. omši, tj. od 19.00 hod.

 

Prikázaný sviatok – Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, 20. júna

Vo štvrtok 20. júna je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Zaväzuje nás účasť nacelej sv. omši a vyhýbanie sa ťažkým nepotrebným prácam.
Sv. omše budú v kostole vo štvrtok ráno o 6.30 hod., večer o 17.30 hod. a tak isto na vigíliu, t.j. v stredu večer, o 18.00 hod.

 

Presun svätých omší z kostola sv. Vavrinca naspäť do kláštora

V súvislosti s ukončenými stavebnými prácami na prízemí a prvom poschodí kláštora budeme sv. omše opäť sláviť v kláštornej kaplnke od budúceho piatku 21. júna.