7. Veľkonočná nedeľa


Liturgický kalendár

  - pondelok 3. júna: spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
   - streda 5. júna: spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
   - piatok 7. júna: v Karmeli - spomienka bl. Anny od sv. Bartolomeja, panny

 

Zbierka na katolícke masmédiá

V najbližšiu nedeľu 2. júna bude celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Finančnú podporu získajú na základe štatútu zbierky: Televízia Lux (50 percent), Rádio Lumen (20 percent) a Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (10 percent). Zvyšných 20 percent zo získaných prostriedkov sa používa na podporu mediálnych grantov. Vlani sa počas zbierky na celom Slovensku vyzbieralo 231.000 eur.
Na zbierku môžete prispeť milodarom vzadu na stolíku.

Sv. omša s deťmi  v piatok  7. júna

 V piatok 7. júna bude sv. omša o 18.00 hod. s účasťou detí. Po sv. omši bude prvopiatková pobožnosť a potom možnosť stretnúť sa v kláštore v Sále sv. Rodiny.

20. nedeľa v cezročnom období

19. nedeľa v cezročnom období

18. nedeľa v cezročnom období

17. nedeľa v cezročnom období