7. Veľkonočná nedeľa


Liturgický kalendár

  • Streda: 1. jún: Sv. Justína, mučeníka, spomienka
  • Piatok: 3. jún: Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
  • Nedeľa: 5. jún: Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť

Prvopiatkový týždeň

Tento týždeň je prvopiatkový a v piatok po sv. omši bude krátka pobožnosť k Božskému Srdcu.

Pomoc rodine

Dňa 4.mája v noci začal horieť rodinný dom v obci Poproč. Len vďaka ostražitosti susedov nedošlo k tragédii. Z horiaceho domu stihli včas uniknúť rodičia s 3 malými deťmi. Najmladšie - mesačné bábätko krstili pár dní pred požiarom. Požiar bol úplne uhasený až po 7 hodinách. Predbežne odhadovaná škoda je 50 tisíc eur. Dom, ktorý si len pred 3 rokmi prerábali, je teraz neobývateľný. Obec na čele s pani starostkou Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou sa snaží mladým manželom pomôcť. Momentálne bývajú dočasne v cudzom byte v obci Poproč.
Dňa 9.mája bola vyhlásená dobrovoľná zbierka na pomoc rodine Takáčovcov pri odstránení následkov požiaru a zriadený transparentný účet IBAN: SK60 0200 0000 0045 9963 5659
. Prípadne je možné dať hotovosť do pokladnice OÚ Poproč. Číslo IBAN je zverejnené aj na stránke obce Poproč.

Ďakujú za vašu pomoc a ústretovosť.

Máj – mesiac Panny Márie

V mesiaci máj sa v našej kaplnke modlíme pobožnosť Loretánskych litánií 15 minút pred večernou svätou omšou okrem soboty večer a po raňajších sv. omšiach okrem nedele.

 

14. nedeľa cez rok

12. nedeľa cez rok

Novéna a odpustová slávnosť Panny Márie Karmelskej

Celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara