Nedeľa zoslania Ducha Svätého


Liturgický kalendár

  • Pondelok 6. jún: Prebl. Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka
  • Utorok 7. jún: Bl. Anny od sv. Bartolomeja, panny, ľubovoľná spomienka
  • Štvrtok 9. jún: Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok
  • Sobota 11.jún: Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
  • Nedeľa 12. jún: NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, slávnosť

Sv. omše v kaplnke

V sobotu 11. júna nebude v našej kaplnke ranná sv. omša o 6.30 hod. Bude len večerná svätá omša s platnosťou na nedeľu o 18.00 hod.

Pomoc rodine

Dňa 4. mája v noci začal horieť rodinný dom v obci Poproč. Len vďaka ostražitosti susedov nedošlo k tragédii. Z horiaceho domu stihli včas uniknúť rodičia s 3 malými deťmi. Najmladšie - mesačné bábätko krstili pár dní pred požiarom. Požiar bol úplne uhasený až po 7 hodinách. Predbežne odhadovaná škoda je 50 tisíc eur. Dom, ktorý si len pred 3 rokmi prerábali, je teraz neobývateľný. Obec na čele s pani starostkou Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou sa snaží mladým manželom pomôcť. Momentálne bývajú dočasne v cudzom byte v obci Poproč.
Dňa 9. mája bola vyhlásená dobrovoľná zbierka na pomoc rodine Takáčovcov pri odstránení následkov požiaru a zriadený transparentný účet IBAN: SK60 0200 0000 0045 9963 5659
. Prípadne je možné dať hotovosť do pokladnice OÚ Poproč. Číslo IBAN je zverejnené aj na stránke obce Poproč.
Ďakujú za vašu pomoc a ústretovosť.

14. nedeľa cez rok

12. nedeľa cez rok

Novéna a odpustová slávnosť Panny Márie Karmelskej

Celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara