6. Veľkonočná nedeľa


Liturgický kalendár

  • Streda: 25. mája: Sv. Márie Magdalény de´ Pazzi, panny, spomienka
  • Štvrtok: 26. mája: Nanebovstúpenie Pána, slávnosť (prikázaný sviatok)
  • Nedeľa: 29. máj: 7. veľkonočná nedeľa
     

Požehnanie kaplnky Lurdskej panny Márie v Lorinčíku

Vo štvrtok 26. mája 2022, na slávnosť Nanebovstúpenie Pána, posvätí košický pomocný biskup, Mons. Marek Forgáč kaplnku Lurdskej Panny Márie v Lorinčíku.
V našej kaplnke bude v ten deň sv. omša ráno o 6.30 a taktiež v stredu večer o 18.00 hod. s platnosťou na nadchádzajúcu slávnosť.

Máj – mesiac Panny Márie

V mesiaci máj sa v našej kaplnke modlíme pobožnosť Loretánskych litánií 15. minút pred večernou svätou omšou okrem soboty večer a po raňajších sv. omšiach okrem nedele.

14. nedeľa cez rok

12. nedeľa cez rok

Novéna a odpustová slávnosť Panny Márie Karmelskej

Celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara