30. nedeľa cez rok


Liturgický kalendár

  • Piatok 28. október: Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
  • Nedeľa 30. október: 31. nedeľa v období cez rok

Zmena sv. omše

V najbližší pondelok 24. októbra bude v našej kaplnke sv. omša ráno o 7.30 hod. Večerná sv. omša nebude. Ďakujeme za pochopenie.

Zmena času

Upozorňujeme vás na zmenu času, ktorá bude na budúcu sobotu, keď sa ručička hodiniek posunie z 03.00 hodiny letného času na 02.00 hodiny stredoeurópskeho času.

Kalendáre na rok 2023

Vzadu na stolíku si môžete zakúpiť katolícky kalendár na rok 2023, ktorý vydali a pripravili sestry Faustínky. Sú dva druhy: nástenný a stolový. Cena za jeden kus je 3 eurá.

Október - ružencový mesiac

Mesiac október je zasvätený Ružencovej Panne Márii. Pozývame na spoločnú modlitbu ruženca, ktorý sa budeme modliť v našej kaplnke v dňoch: pondelok, streda, piatok o 17.15 hod a v utorok a sobotu po rannej sv. omši.

2. adventná nedeľa

1. adventná nedeľa

34. nedeľa cez rok - NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME

33. nedeľa cez rok