31. nedeľa cez rok


Liturgický kalendár

  • Utorok 1. november: VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť (prikázaný sviatok)
  • Streda 2. november: SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH
  • Piatok 4. november: Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
  • Nedeľa 6. november: 32. nedeľa v období cez rok


Zmena času sv. omše

Z dôvodu, že v utorok 1. novembra je prikázaný sviatok a deň pracovného pokoja, bude v našej kaplnke sv. omša ráno o 7.00 hod.
V stredu na spomienku Všetkých verných zosnulých bude v našej kaplnke sv. omša večer o 18.00 hod.


Prvopiatkový týždeň

Najbližší piatok je prvý piatok mesiaca a preto bude po sv. omši eucharistická pobožnosť.
 

Odpustky pre duše v očistci

Veriaci, ktorí v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (2.11.) nábožne navštívia kostol alebo kaplnku a pomodlia sa Modlitbu Pána, pomodlia sa vyznanie viery (Verím v Boha), môžu získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. 
Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. otca (stačí Otče náš, Zdravas Mária a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.
Úplné odpustky možno získať od poludnia 1. novembra až do polnoci 8. novembra.
Veriaci, ktorí nábožne navštívia cintorín a aspoň mysľou sa pomodlia za zosnulých, môžu získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci,  raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

2. adventná nedeľa

1. adventná nedeľa

34. nedeľa cez rok - NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME

33. nedeľa cez rok