24. nedeľa cez rok


Liturgický kalendár

  • Pondelok 12. september: Najsvätejšieho mena Mária, ľubovoľná spomienka
  • Utorok 13. september: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
  • Streda 14. september: Povýšenie Svätého kríža, sviatok
  • Štvrtok 15. september: SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA, slávnosť
  • Piatok 16. september: Sv. Kornela, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka
  • Sobota 17. september: Sv. Alberta Jeruzalemského, biskupa a zákonodarcu nášho rádu, sviatok
  • Nedeľa 18. september: 25. nedeľa v období cez rok

Zmena sv. omše

Vo štvrtok 15. septembra je cirkevný sviatok a aj deň pracovného pokoja. Z toho dôvodu bude v našej kaplnke sv. omša ráno o 7.00 hod.

7. veľkonočná nedeľa

Kňazská vysviacka Petra Beňa

6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa