23. nedeľa cez rok


Liturgický kalendár

  • Utorok 6. september: Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Alžbety, sviatok
  • Streda 7. september: Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka
  • Štvrtok 8. september: Narodenie preblahoslavenej Panny Márie, sviatok
  • Nedeľa 11. september: 24. nedeľa v období cez rok

26. nedeľa cez rok

25. nedeľa cez rok

24. nedeľa cez rok