25. nedeľa cez rok


Liturgický kalendár

  • Utorok 20. september: Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza,Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
  • Streda 21. september: Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
  • Piatok 23. september: Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka
  • Nedeľa 25. september: 26. nedeľa v období cez rok


Medzinárodný organový festival Ivana Sokola

Štátna filharmónia Košice Vás srdečne pozýva na 51. ročník Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola, ktorý sa koná od 15. septembra do 2. októbra 2022 v Košiciach a ďalších mestách východoslovenského kraja. Bližšie informácie o festivale nájdete na webovej adrese www.sfk.sk/mofis alebo vzadu na plagáte a výveske.

7. veľkonočná nedeľa

Kňazská vysviacka Petra Beňa

6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa