17. nedeľa cez rok


Liturgický kalendár

  • Pondelok 25. júl: Sv. Jakuba, apoštola, sviatok
  • Utorok 26. júl: Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka
  • Streda 27. júl: Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
  • Štvrtok 28. júl: Bl. Jána Soretha, kňaza, ľubovoľná spomienka
  • Piatok:29. júl: Sv. Marty, Márie a Lazára, spomienka
  • Sobota 30. júl: Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka
  • Nedeľa 31. júl: 18. nedeľa v období cez rok

Zákaz vstupu do lesov

Okresný úrad Košice vydáva opatrenie zákazu vstupu do lesov pre verejnosť v čase od soboty 23. júla do odvolania, z dôvodu zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov a prebiehajúcich až jestvujúcich požiaroch na lesných pozemkoch.
Z dôvodu pretrvávajúcich vysokých teplôt a nedostatku zrážok musia voľnočasové turistické aktivity pre širokú verejnosť ustúpiť pred rizikom vzniku požiaru. Prosíme o rešpektovanie tohto zákazu.

2. adventná nedeľa

1. adventná nedeľa

34. nedeľa cez rok - NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME

33. nedeľa cez rok