18. nedeľa cez rok


Liturgický kalendár

  • Pondelok 1. august: Sv. Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
  • Štvrtok 4. august: Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka
  • Piatok:5. august: Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľubovoľná spomienka
  • Sobota 6. august: Premenenie Pána, sviatok
  • Nedeľa 7. august: 19. nedeľa v období cez rok

Pozvánka na koncert Duo benedictus

V pondelok 1. augusta počas sv. omše o 18.00 hod. obohatí liturgiu ženské Duo Benedictus z Bieloruska v podaní sopránu Nadii Gardoni a Any Igošina. Po skončení sv. omše zaznie pár piesní v podaní Duo Benedictus. Pozývame vás na túto sv. omšu a krátky koncert. Môžete ich podporiť dobrovoľným príspevkom počas ich vystúpenia.

Zákaz vstupu do lesov

Okresný úrad Košice vydáva opatrenie zákazu vstupu do lesov pre verejnosť v čase od soboty 23. júla do odvolania, z dôvodu zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov a prebiehajúcich až jestvujúcich požiaroch na lesných pozemkoch.
Z dôvodu pretrvávajúcich vysokých teplôt a nedostatku zrážok musia voľnočasové turistické aktivity pre širokú verejnosť ustúpiť pred rizikom vzniku požiaru. Prosíme o rešpektovanie tohto zákazu.

2. adventná nedeľa

1. adventná nedeľa

34. nedeľa cez rok - NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME

33. nedeľa cez rok