16. nedeľa cez rok


Liturgický kalendár

  • Pondelok 18. júl: Bl. Terézie a spoločníčok, panien a mučeníc, ľubovoľná spomienka
  • Streda 20. júl: Sv. Eliáša, proroka, nášho otca, sviatok
  • Piatok 22. júl: Sv. Márie Magdalény, sviatok
  • Sobota 23. júl: Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok
  • Nedeľa 24. júl: 17. nedeľa v období cez rok

Stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara na starých horách

 V sobotu 23. júla sa na pútnickom mieste Staré Hory uskutoční Celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara. Program sa začína o 8.30 adoráciou, po nej nasleduje prednáška, o 10.30 sv. omša, ktorú bude sláviť Mons. Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup. Pozývame vás na toto stretnutie.

Zmena času sv. omše

V sobotu 23. júla bude v našej kaplnke iba jedna sv. omša: večer o 18.00 hod. Ranná sv. omša nebude.

2. adventná nedeľa

1. adventná nedeľa

34. nedeľa cez rok - NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME

33. nedeľa cez rok