11. nedeľa v cezročnom období


Liturgický kalendár

20. jún: 12. nedeľa v období cez rok
 

Zmena epidemických opatrení

V našej kaplnke môže byť na svätej omši väčší počet osôb. To znamená, že v každej lavici môžu sedieť dve osoby. V blízkosti kaplnky sú pripravené aj stoličky na sedenie. Prosíme vás, aby ste dodržiavali tento počet. Ďakujeme.

Vysviacka a primície

V sobotu, 19. júna 2021 bude o 10:00 v Dóme sv. Alžbety kňazská vysviacka, pri ktorej prijme náš diakon, František Bujňák sviatosť kňazstva.
V nedeľu, 20. júna 2021 bude o 9:15 modlitba ruženca a po nej o 10:00 primičná sv. omša pri kostole sv. Vavrinca v Lorinčíku. Pri kostole budú lavičky, ale z praktických dôvodov si môžete so sebou zobrať nejakú rozkladaciu stoličku. Po sv. omši bude pohostenie od novokňaza.

 

Pozvánka na Hanusovské dni

Spoločenstvo Ladislava Hanusa pripravuje 10. ročník Bratislavských Hanusovych Dní
od 18. - 25.6.2021 v Bratislave ale takisto ho streamujeme online. Na kresťanskom akademickom festivale, ktorý sa tentokrát venuje otázke Kam kráčame? (ako jednotlivci, spoločnosť, Cirkev)
sa môžete tešiť na prednášky a diskusie napr. na tému Transhumanizmu s otcom Francescom Giordanom, či Rodom Dreherom o tom, Čo Silvester Krčméry naučil svet. Viac informácií,
ako aj možnosti pripojenia sa na stream nájdete na 
bhd.sk.

16. nedeľa v cezročnom období

Fotogaléria - odpustová slávnosť Panny Márie Karmelskej

15. nedeľa v cezročnom období

14. nedeľa v cezročnom období