12. nedeľa v cezročnom období


Liturgický kalendár

  • 21. jún: Sv. Alojza Gonzága, rehoľník, spomienka
  • 24. jún: Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
  • 27. jún: 13. nedeľa v období cez rok
     

Koniec dišpenzu od účasti na sv. omšiach

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021. Povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia. Všetkým ostatným biskupi pripomínajú povinnosť nábožnej účasti, samozrejme, so starostlivým dodržaním platných opatrení. O slávení sv. omší v našej kaplnke vás budeme informovať.
 

Zmena epidemických opatrení

V našej kaplnke môže byť na svätej omši väčší počet osôb. To znamená, že v každej lavici môžu sedieť dve osoby. V blízkosti kaplnky sú pripravené aj stoličky na sedenie. Prosíme vás, aby ste dodržiavali tento počet. Ďakujeme.

Primície v Lorinčíku

Dnes 20. júna 2021 bude o 9:15 modlitba ruženca a po nej o 10:00 primičná sv. omša pri kostole sv. Vavrinca v Lorinčíku. Pri kostole budú lavičky, ale z praktických dôvodov si môžete so sebou zobrať nejakú rozkladaciu stoličku. Po sv. omši bude pohostenie
od novokňaza.

25. nedeľa v cezročnom období

Apoštolská návšteva Svätého Otca Františka v Košiciach

24. nedeľa v cezročnom období

23. nedeľa v cezročnom období