10. nedeľa v cezročnom období


Liturgický kalendár

  • 7. jún: Bl. Anny od sv. Bartolomeja, panny, ľubovoľná spomienka
  • 11. jún: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
  • 12. jún: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka
  • 13. jún: 11. nedeľa v období cez rok
     

Zmena epidemických opatrení

Vzhľadom na zlepšujúcu sa situáciu sa od pondelka 7. júna znova mení Covid automat. Košice prechádzajú do žltej farby. To znamená, že v každej lavici môžu sedieť dve osoby.

Slávnosť Božského Srdca

Na slávnosť Božského Srdca môžeme získať úplné odpustky keď sa pomodlíme modlitbu Najmilší Ježišu. Taktiež je to svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov. Pamätajme na nich v modlitbách.

Pomoc pri sčítaní obyvateľstva

Pripomíname, že do 13. júna prebieha asistované sčítanie obyvateľstva, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV.
Ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu obec/naše mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!

Vzadu si môžete zakúpiť nové číslo časopisu Cesta, kde sa dozviete akú úlohu a s akými ťažkosťami sa musia boriť terénni sociálni pracovníci v práci s bezdomovcami, alebo článok o tom či sme otvorení učiť sa a akých chýb sa dopúšťame v diskusiách, alebo či používame správne argumenty a mnohé iné články. Cena je 1,40 €.

25. nedeľa v cezročnom období

Apoštolská návšteva Svätého Otca Františka v Košiciach

24. nedeľa v cezročnom období

23. nedeľa v cezročnom období