37-48 z 234 výsledkov

27. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár: Pondelok 4. október: Sv. František z Assisi, spomienka, Utorok 5. október: Sv. Faustína Kowalská, ľubovolná spomienka, Štvrtok 7. október: Ružencová Panna Mária, spomienka

Čitať viac »

25. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár: Pondelok 20. september: Sv. Andrej Kim Taegon, kňaz, Pavol Chong Hasang a spoločníci, mučeníci, spomienka , Utorok 21. september: Sv. Matúš, apoštol a evanjelista, sviatok

Čitať viac »

23. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár: 6. september: Výročie posviacky Katedrálneho chrámu sv. Alžbety v Košiciach, sviatok , 7. september: Sv. Marek Križin, Melichar Grodziecky, Štefan Pongrácz, kňazi a mučeníci, spomienka

Čitať viac »

15. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár: 12. júl: Sv. Ľudovíta a Márie Zélie Martinovcov, ľubovoľná spomienka, 13. júl: Sv. Terézie od Ježiša de Los Andes, panny, spomienka, 15. júl: Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Čitať viac »

14. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár 5. júl: Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia, slávnosť (sv. omša o 8.00 hod.), 7. júl: Prebl. Panna Mária, Matka Božej milosti, spomienka, 11. júl: 15. nedeľa v období cez rok (sv. omša o 8.00 a o 18.00 – novéna)

Čitať viac »

37-48 z 234 výsledkov

Kategórie