Oznamy - 6. nedeľa v cezročnom období


Liturgický kalendár

   - piatok 22. februára:  sviatok Katedry sv. Petra, apoštola
   - sobota 23. februára:  spomienka sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka

Manželské stretnutie v piatok  22.  februára

Všetkých manželov pozývame na stretnutie na budúci piatok 22. februára.
 Po sv. omši o 18.00 hod. bude krátka adorácia, a po nej prednáška na tému poslednej časti dokumentu pápeža Františka Amoris Laetitia. Bude to 9. kapitola s názvom: Manželská a rodinná spiritualita.
 V rámci tejto kapitoly budeme hovoriť napr. o nadprirodzenom spoločenstve, o modlitbe, o výlučnej a slobodnej láske ale aj o starostlivosti i úteche.
 Súbežne so stretnutím manželov bude stretnutie detí v sále sv. Rodiny.

Pomoc pri skladaní listov pre dobrodincov

Prosíme Vás o pomoc pri skladaní listov, ktoré budeme posielať posledný týždeň februára našim dobrodincom. Ak nám niekto túži pomôcť, nech sa prihlási v sakristii alebo priamo niekomu z nás karmelitánov.
Podklady by mali byť pripravené už v najbližšiu stredu alebo štvrtok. Rozvoz urobíme vo štvrtok alebo piatok.

Prechádzka do prírody v utorok  19.  februára

V najbližší utorok 19. februára v prípade priaznivého počasia plánujeme prechádzku do prírody.
Ak bude pekne, tak sa pôjdeme prejsť do Vysokých Tatier zo Štrbského plesa na Chatu pod Soliskom (možno aj lanovkou) alebo na Popradské pleso.
Išli by sme autami a zraz bude o 9.00 hod. pri kláštore. Prechádzky sú vhodné aj pre deti.

 

Manželské stretnutie v piatok 28. júna 2019

12. nedeľa v cezročnom období

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého