Manželské stretnutie 22. februára 2019


Všetkých manželov pozývame na stretnutie na budúci piatok 22. februára.
Po sv. omši o 18.00 hod. bude krátka adorácia, a po nej prednáška na tému poslednej časti dokumentu pápeža Františka Amoris Laetitia. Bude to 9. kapitola s názvom: Manželská a rodinná spiritualita.
V rámci tejto kapitoly budeme hovoriť napr. o nadprirodzenom spoločenstve, o modlitbe, o výlučnej a slobodnej láske ale aj o starostlivosti i úteche.
Súbežne so stretnutím manželov bude stretnutie detí v sále sv. Rodiny.